Informacje w sprawie reklamacji i zwrotów

Wróć do PLIKI

Zwracamy uwagę, że załączenie właściwego protokołu ułatwia nam pracę, a Państwu gwarantuje sprawne załatwienie swojego roszczenia:

  1. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY-ROSZCZENIE ZWROTNEumożliwia Złożenie reklamacji w sytuacji w której zakupiony od nas towar był przedmiotem dalszej odsprzedaży Konsumentowi.
  2. PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY PRZEDSIĘBIORCAumożliwia złożenie reklamacji w trybie przepisów dotyczących rękojmi z zastrzeżeniem postanowień  §14 regulaminu zakupu towarów w naszej firmie, dostępnego pod  adresem http://sklep.olekmotocykle.pl/regulamin.html.
  3. ZWROT TOWARU-ODSTĄPIENIE OD UMOWYumożliwia dokonanie zwrotu towaru/ów uprzednio zakupionych w naszej firmie.

 

W tym miejscu pragniemy przypomnieć oraz wyjaśnić, że 14- sto dniowy termin, w którym Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do złożonej reklamacji w przypadku gdy to Państwo odsprzedajecie uprzednio zakupiony u nas towar Konsumentowi spoczywa jak wyżej stwierdzono  na Sprzedawcy. W sytuacji o której wyżej mowa nasza firma nie jest Stroną umowy zawartej z Konsumentem, a zatem wszelkie żądania w sprawie zajęcia przez nas stanowiska w powyższym terminie są niemożliwe a także pozbawione podstawy prawnej.

 

Informujemy również, że zwroty towarów odsyłane do nas „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt mailowy reklamacje@olekmotocykle.pl  lub telefoniczny  517-484-922