Skip to main content
Aktualności

Zakup akumulatorów ołowiowo-kwasowych z odrębnym pojemnikiem kwasu siarkowego w Olek Motocykle

By 1 lutego, 20214 lutego, 2021No Comments

Szanowni Klienci,
jak zapewne Wam wiadomo od 01.02.2021 wchodzi w życie rozporządzenie
dotyczące w naszym wypadku sprzedaży akumulatorów, ale tylko tych które mają dołączony zasobnik kwasu siarkowego.

W praktyce stosowanie tych przepisów sprowadzi się do:

1. Wypełnieniem i przesłaniem do nas oświadczenia którego wzór załączamy. Oświadczenie powinny złożyć podmioty zawodowe w rozumieniu rozporządzenia tzn. podmioty które nabywają akumulatory do celów związanych z ich działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową (PKD)
2. Ustawodawca wprowadza całkowity zakaz sprzedaży akumulatorów
z dołączonym zasobnikiem kwasu siarkowego przeciętnym użytkownikom w rozumieniu rozporządzenia, oznacza to sprzedaż osobie fizycznej,
osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (konsumenci),
osobie prawnej działającej w celach niezwiązanych
z ich działalnością gospodarczą, handlową lub zawodową.

Sprzedaż takich akumulatorów będzie możliwa jedynie po napełnieniu akumulatora przez sprzedającego. (dotyczy to zarówno sprzedaży stacjonarnej jak i wysyłkowej)
Powyższe informacje dotyczące obowiązków sprzedającego (dot. pkt. 2) dostarczającemu akumulatory przeciętnym użytkownikom znajdziecie również na dokumencie handlowym jak i na opakowaniu akumulatora.
Upominamy, że w przypadku nie złożenia oświadczenia zakup akumulatorów typu DRY i AGM (z załączonym zasobnikiem kwasu siarkowego) będzie niemożliwy.

Wszystkie inne akumulatory kwasowe, litowo-jonowe gotowe do użycia nie podlegają obowiązkom określonym powyżej.
Informujemy również, że rozporządzenie nie zwalnia z obowiązku pobierania opłaty depozytowej wynikającej z przepisów odrębnych określonych w ustawie o zużytych bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 1850, 2361)

Jak zakupić akumulator z zasobnikiem kwasu siarkowego przez platformę B2B Olek Motocykle

Po wejściu do koszyka do którego dodaliśmy akumulator z odrębnym zasobnikiem kwasu siarkowego, otrzymujemy okno
z komunikatem o przesłaniu wymaganego oświadczenia.

1. Zaznaczamy wymagane oświadczenie

2. Pobieramy oświadczenie z linku, wypełniamy i podpisany dokument skanujemy.

3. Podpisane oświadczenie dodajemy przyciskiem „Dodaj załącznik”

4. Zamykamy okienko krzyżykiem.

Dalej realizujemy zamówienie standardowo wybierając opcję dostawy, płatność i wymaganą zgodę.
Potwierdzamy zamówienie przyciskiem „Zamawiam i płacę”

Leave a Reply